Actueel

Update met betrekking tot het coronavirus

"Vanaf maandag 16 maart tot en met 6 April 2020 zullen wij gehoor geven aan de oproep van de overheid en werkt een groot deel van onze medewerkers thuis. U kunt ons bereiken op 070-5121500, onze makelaars zijn ook bereikbaar op hun mobiel en via hun email.
Bezichtigingen/afspraken voor koop en huur gaan gewoon door, mits u niet ziek bent en niet in contact bent geweest met een "besmet" persoon.
We schudden geen handen en houden gepaste afstand tijdens een bezoek. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en verwachten dat u dat ook doet.
Als u zich niet lekker voelt (koorts, griep, hoesten, niezen) maakt u dan alstublieft een nieuwe afspraak. Ben u niet ziek dan staan wij graag voor u klaar".

 

"From Monday, March 16 to April 6, 2020 most of our employees work from their homes, this way we respond to the government's call. We are very sorry for your inconvience and thank you for being patient. You can reach us at 070 5121500, the brokers can be reached on
their mobile and via email. Viewings / appointments for sale and rent for now will go on, just as long as you are not sick and have not been in contact with an "infected" person.
We do not shake hands and keep an appropriate distance during a visit. We take our responsibility and expect you to do the same. If you are unwell (fever, flu, coughing, sneezing) please make a new appointment. If you are NOT ill, we are happy to assist you ".

Uitgebreid Energielabel verplicht per 1 juli 2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koningsrijkrelaties heeft vorig jaar een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.
Hierin bevestigt ze dat het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) komt te vervallen per 01 juli 2020. Dit is één van de wijzigingen
die voortkomt vanuit de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord.

Minister Ollongren heeft de afgelopen maanden onderzoek laten doen naar verbetering van de energielabelsystematiek.
Er zijn twee aanleidingen om de systematiek van het energielabel aan te passen. Als eerste is de gewenste functie van
het energielabel in de afgelopen jaren veranderd. Er is een steeds sterkere vraag ontstaan naar een nauwkeurigere
bepalingsmethode en indicator.

De tweede aanleiding komt voort uit de tweede herziening van de EPBD. De energieprestatie moet uitgedrukt worden
in een numerieke indicator van het primaire energieverbruik in kWh/m2 per jaar. Om hieraan te kunnen voldoen is er
een nieuwe bepalingsmethode vastgesteld (NTA 8800) die de verschillende bestaande methoden gaat vervangen.

Ingenieursbureau DGMR heeft de gevolgen van de NTA 8800 op het VEL onderzocht. Voor het vaststellen van het
aantal kWh/m2 speelt de geometrie van de woning een belangrijke rol. Het verzamelen van de benodigde woning-
kenmerken is te complex voor woningeigenaren en zeer tijdrovend. Deze aanpak vraagt om het vaststellen door een expert

Dit betekent dat de systematiek van een eenvoudig label dat een woningeigenaar zelf kan toepassen niet langer houdbaar is.
Voor de woningeigenaar betekent het vervallen van het VEL dat er hogere kosten zullen zijn op het moment dat hij of zij de
woning wil verkopen of verhuren en nog geen geldig energielabel voor de woning heeft. Dit komt neer op ca. € 200,-. Daar
staan voordelen tegenover die voortkomen uit de nauwkeurigheid van het nieuwe label. Het energielabel zal in de eerste plaats
een betere bepaling van de energieprestatie van de woning geven. Voor bedrijven biedt dit vervolgens mogelijkheden om
bijvoorbeeld aantrekkelijke financiële producten voor energiezuinige woningen of woningverduurzaming te ontwikkelen.

Dus wie zijn woning wil verkopen binnen afzienbare tijd, of de woning nu al in de verkoop heeft staan, maar nog geen
definitief label heeft aangevraagd, zou dat nu moeten doen. De labels die nu aangevraagd worden zijn een stuk goedkoper en
blijven 10 jaar geldig!

Wetswijzigingen in 2020

Bent u ook nieuwsgierig welke "wetswijzigingen"er plaatsvinden per 1 januari 2020 met betrekking tot de woningmarkt?
Onze branchevereniging NVM heeft alles voor u op een rijtje gezet:


De woningmarkt zit op slot daarom wordt er 2 miljard geïnvesteerd de komende jaren.

Het kabinet investeert de komende jaren twee miljard euro om de woningmarkt vlot te trekken. Er is een bedrag van 1 miljard beschikbaar gesteld voor woningbouw en 1 miljard korting op de verhuurderheffing, waarmee de woningbouw wordt gestimuleerd, om hiermee de doelstelling van 75 duizend extra woningen per jaar te kunnen realiseren. Starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls. Het kabinet gaat gemeenten en woningcorporaties stimuleren om sneller en meer betaalbare woningen te realiseren. Zie voor meer informatie onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/sneller-meer-betaalbare-woningen-voor-starters-en-middeninkomens
 

NHG-grens naar € 310.000 in 2020

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de NHG-kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen waarbij energiebesparende voorzieningen worden getroffen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600. Als de getaxeerde waarde hoger is dan koopsom dan is het laagste bedrag leidend met betrekking tot de kostengrens.

 

Bindend aanbod

De nieuwe kostengrens kan al gelden voor een woning die in 2019 wordt aangekocht. Het gaat erom dat het bindend aanbod wordt uitgebracht in 2020. Je kunt dus nu al een woning tot € 310.000 kopen, als het bindend aanbod maar in 2020 wordt uitgebracht. Voor de koopsom geldt het bedrag exclusief roerende zaken.


Oversluiten ook onder de NHG-grens

De NHG-kostengrens geldt in 2020 zowel voor aankopen als oversluiten. Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Zie voor meer informatie over de NHG-kostengrens onderstaande link: https://www.nhg.nl/Over-NHG/Actueel/de-nhg-kostengrens-in-2020-de-meest-gestelde-vragen-en-antwoorden-op-een-rij

NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7 %

Een koper betaalt voor een hypotheek met NHG eenmalig een NHG-premie, de zogenaamde borgtochtprovisie. Deze borgtochtprovisie betaalt de consument via de geldverstrekker aan NHG zodra de hypotheek wordt afgesloten. De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd van 0,9%  naar 0,7% over de hoogte van de hypotheek.

Dit betekent dat er maximaal € 2.170 aan kosten wordt gerekend voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen en maximaal € 2300,20 voor woningen met energiebesparende voorzieningen. Het streven is om dit niveau in beginsel de komende jaren vast te houden. Zie voor meer informatie over de borgtochtprovisie onderstaande link: https://www.nhg.nl/Over-NHG/Actueel/nhg-premie-in-2020-verlaagd-naar-07

Hypotheekaftrek daalt sneller

De hypotheekrenteaftrek daalt van 49% naar 46% in 2020. Sinds 2017 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken. Het percentage wordt verlaagd van 52% naar 37,05%. Voorheen daalde dit tarief met 0,5% per jaar. Met ingang van 2020 wordt het versneld afgebouwd met 3% per jaar. Voor 2020 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 49% naar 46%. De komende jaren zal dit tarief verder versneld worden afgebouwd met 3% per jaar. Vanaf 2023 is dan het tarief van 37,05% bereikt.

Hillen-aftrek daalt naar 93 1/3%

De aftrekpost vanwege geen of geringe eigenwoningschuld (Hillen-aftrek) daalt met 3? % per jaar. In 2020 bedraagt de Hillen-aftrek 93? %. De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als je eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten eigen woning. Vorig jaar heeft het kabinet besloten om de Hillen-aftrek in 30 jaar af te schaffen, in stappen van 3?% per jaar. Vanaf 1 januari 2048 vervalt de aftrek helemaal. Zie voor meer informatie over de Hillen-aftrek deze link.  

Inkomen partner telt mee voor 80% in 2020

Voor tweeverdieners wordt bij het bepalen van het financieringslastpercentage in 2020 het inkomen van de minst verdienende partner voor 80% meegeteld. In 2019 was dit nog 70%.


Inkomstenbelasting naar twee schijvenstelsel in 2020

Het kabinet versnelt de overgang naar het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. De invoering zou in 2021 plaatsvinden, maar dat gebeurt al in 2020. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal/tweeschijvenstelsel-inkomstenbelasting

WOZ waarde stijgt in 2020

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt volgend jaar met 8,0 tot 10,0%. De WOZ-waarde die men in 2020 ontvangt, geeft de marktontwikkeling tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 weer. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.waarderingskamer.nl/tabblad-waarderingskamer/adviezen-waarderingskamer/#c473

Eigen woningforfait daalt

In 2020 wordt het eigenwoningforfait vastgesteld op 0,6 % voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 (in 2019 is dit 0,65 %).

Energiebelasting omlaag in 2020

Op 1 januari 2020 verandert de energiebelasting. Gemiddeld gaan huishoudens minder belasting betalen. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snel-besparen/grip-op-je-energierekening/energiebelasting-2020/

VvE's met zonnepanelen kunnen btw-vrijstelling krijgen

De Belastingdienst heeft per 1 januari 2020 de zogenaamde kleine ondernemingsregeling (KOR) aangepast. Daardoor kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE‘s) die zonnepanelen hebben met ingang van het jaar 2020 vrijgesteld worden van hun btw-verplichtingen bij deelname aan de nieuwe KOR.

Als een VvE voor minder dan een bedrag van € 20.000,- per jaar aan stroom teruglevert, kan de VvE een beroep doen op de nieuwe KOR. Een VvE hoeft dan geen btw-aangifte meer te doen.

VvE’s moeten wel opletten bij gebruikmaking van de nieuwe KOR. Als een VvE de btw op de aanschaf heeft afgetrokken kan het zijn dat een deel van de eerder afgetrokken btw weer aan de Belastingdienst moet worden terugbetaald in het kader van de herzieningsregeling. Een VvE moet dus bereken of het loont om deel te nemen aan de nieuwe KOR.

Daarnaast kan de VvE bij deelname aan de nieuwe KOR geen btw meer aftrekken over de onderhoudskosten of andere kosten die verband houden met de zonnepanelen. Voordat de VvE beslist om aan de KOR deel te nemen is maatwerk door een fiscalist/accountant vereist.


Salderingsregeling voortgezet

De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord.

Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft. Zie voor meer informatie onderstaande link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/26/salderingsregeling-verlengd-tot-2023


Huur

Huurliberalisatiegrens naar € 737,14
(Betaalbare woningen / sociale huurgrens )

De huurliberalisatiegrens wordt in 2020 verhoogd naar € 737,14. In 2019 was deze vastgesteld op € 720,42.


Huurtoeslaggrens naar € 737,14
De huurtoeslaggrens bedraagt per 2020 € 737,14. In 2019 lag de grens op € 720,42.


Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen inkomensgrenzen meer voor de huurtoeslag. Hoe hoog het  inkomen mag zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, hangt af van de hoogte van huur, de leeftijd van de huurder en de samenstelling van diens huishouden.

Zie voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huurtoeslag onderstaande link: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen

 

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring